ورکشاپ سونوگرافی ریه – رفع اشکال

سونوگرافی در نقطه مراقبت یا همان POCUS استفاده از دستگاه سونوگرافی هندهلد یا سونوگرافی پرتابل، در سریعترین زمان برای کمک به تشخیص و درمان بهتر بیماران است. دریافت تصویر اولتراسوند از بدن بیمار، با استفاده از روش POCUS و دستگاه سونوگرافی پرتابل توسط متخصصین بیهوشی شامل ارزیابی اندام های متعددی در موقعیت های مختلف و در حین عمل است. POCUS را می توان برای تصمیم گیری بالینی در موقعیت های مختلف بعد از عمل و به دلیل توانایی آن در ارزیابی قرارگیری لوله تراشه، عملکرد قلبی، عملکرد ریوی، خطر آسپیراسیون، همودینامیک، دسترسی عروقی و تجسم عصب برای روش های بیهوشی منطقه ای مورد استفاده قرار داد.

انجام سونوگرافی متخصص بیهوشی

امروزه یادگیری استفاده از دستگاه سونوگرافی پرتابل (هندهلد) برای تمامی پزشکان محترم از جمله متخصصین بیهوشی تبدیل به یک امر جدی شده است! همکاران شما در حال ارتقا اطلاعات دیداری خود از بدن بیمارانشان هستند، تا تصمیم بهتر و دقیق تری برای روند درمان آنها بگیرند. درمان بهتر و مطمئن، نتیجه کار آنهاست که این موضوع از سمت بیمار نیز کاملا ملموس خواهد بود و آنها را به سمت پزشکان مجهزتر سوق میدهد. دیگر وقت آن شده که کار با دستگاه سونوگرافی تشخیصی را فرا بگیرید. شرکت ایده گستر قدرت شما را در این امر همراهی خواهد کرد. شما هم می توانید دستگاه سونوگرافی مناسبتان را از ما تهیه کنید و هم آموزش سونوگرافی با استفاده از آن را دریافت می کنید.

سونوگرافی موبایل، نیاز هر پزشک

این دستگاه، سرمایه گذاری مطمئنی برای امنیت کار شماست! POCUS و دستگاه سونوگرافی موبایل یک ابزار ارزیابی کنار تخت بیمار است که در چند سال گذشته نوآوری چشمگیری را تجربه کرده است. در طول دهه گذشته، این دستگاه‌های اولتراسوند، کوچک‌تر شده‌اند، کیفیت تصویربرداری آنها بهبود یافته، و با هزینه‌های پایین‌تر قابل تهیه هستند. همه اینها منجر به گسترش نقش این ابزار در ارزیابی بیماران بعد از عمل توسط پزشکان بیهوشی شده است.

علاوه بر این، تعداد بسیاری از تحقیقات بالینی اخیر نشان داده است که اولتراسوند هزینه کمتری دارد و حساسیت و ویژگی تشخیصی بالاتری در مقایسه با سایر ابزارهای ارزیابی اولیه بالینی خواهد داشت. به عنوان مثال، POCUS قلبی یک ابزار تشخیصی اولیه بهتر نسبت به الکتروکاردیوگرام (EKG) برای ارزیابی درد قفسه سینه می باشد. به علاوه POCUS نسبت به سمع قفسه سینه توسط گوشی پزشکی در شناسایی لوله گذاری برونش، برتری دارد.

همچنین POCUS نسبت به سمع قفسه سینه یا رادیوگرافی قفسه سینه، برای تشخیص پنوموتوراکس، پلورال افیوژن و تثبیت در مراقبت‌های ویژه، برتر، دقیق‌تر و سریع‌تر خواهد بود. به پیشنهاد مشاورین ما، متخصصین در فیلدهای مذکور به یک دستگاه سونوگرافی مجهز به پروب کانوکس، لینیر و فیز آرای که مدهای تصویر برداری B/ Motion /Color Doppler/ Power Doppler Imaging / Pulsed wave Doppler را داشته باشد، برای موارد مذکور نیازخواهند داشت.

اهمیت استفاده از دستگاه سونوگرافی هندهلد در بیهوشی

 

سونوگرافی برای متخصص بیهوشی

سونوگرافی راه هوایی به جهت تایید قرار گرفتن صحیح و تایید لوله تراشه، یکی دیگر از کاربردهای حیاتی دستگاه سونوگرافی هندهلد خواهد بود. لوله گذاری به اشتباه و در مری ممکن است منجر به آسیب عصبی و مرگ و میر در طول مراقبت های بیهوشی شود.

به طور کلی، مشاهده مستقیم لوله داخل تراشه که از گلوت عبور می کند، برای حمایت از لوله گذاری موفق در نای به جای لوله گذاری اشتباه در مری کافی است. با این حال، در برخی از بیماران، مشاهده لوله داخل تراشه که از گلو عبور می کند، مشکل است. تصویربرداری POCUS از راه هوایی و از روی قدامی گردن، می‌تواند به طور قابل اعتمادی برای تأیید لوله‌گذاری موفق تراشه و تشخیص لوله‌گذاری نامطلوب مری مورد استفاده قرار گیرد.

لوله گذاری موفق تراشه را می توان با باد کردن کاف لوله داخل تراشه و استفاده از سونوگرافی برای مشاهده دایلیت (Dilate) شدن نای تایید کرد. علاوه بر این، می توان لوله گذاری تراشه بصورت موفق را در نمای trans-tracheal و اسکن ریه و لغزش دو طرفه آن در سونوگرافی تشخیص داد. عدم دایلیت شدن نای همراه با تورم کاف لوله داخل تراشه و عدم لغزش ریه و پلور نشان دهنده لوله گذاری اشتباه است. استفاده از اولتراسوند برای تایید لوله گذاری داخل تراشه در شرایط بالینی که کاپنوگرافی در دسترس نیست، مفید خواهد بود.

کاربردهای سونوگرافی هندهلد برای پزشکان بیهوشی

از دیگر کاربردهای دستگاه سونوگرافی موبایل برای پزشکان بیهوشی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • استفاده های دیگر در راه هوایی

در موقعیت های پیچیده، POCUS راه هوایی را می توان برای تجسم غشای کریکوتیروئید (CTM) در روش های اورژانس کریکوتیروئیدوتومی استفاده کرد. روش‌های کریکوتیروئیدوتومی شامل استفاده از POCUS راه هوایی، در مقایسه با روش‌های لمس متداول، میزان موفقیت بالاتری خواهند داشت.

 • قلبی

استفاده از POCUS برای ارزیابی قلبی بیماران، ابزار ارزشمندی است که توسط متخصصان بیهوشی بعد از عمل برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و در سریعترین زمان، به جهت شناسایی علت برخی از ابرازات بیماران از ناپایداری همودینامیک است.

Cardiac POCUS می تواند به متخصص بیهوشی کمک کند تا بینش فوری در مورد شرایط بالینی خاص بیمارش به دست آورد و در نتیجه مدیریت بیمار بعد از عمل را بهبود دهد. چنین شرایطی شامل ناهنجاری های دریچه ای، عملکرد دو بطنی، تامپوناد پریکارد، وضعیت حجم و ایسکمی قلبی است.

استفاده از POCUS حین عمل برای ارزیابی قلب به عنوان یک ابزار ارزشمند برای متخصص بیهوشی، عمل می کند تا از آن برای شناسایی فوری علت برخی از ناهنجاری های حین عمل و مدیریت سریع آن استفاده کند.

تسلط به POCUS قلبی می تواند به عنوان ابزار مفیدی برای متخصصان بیهوشی جهت ارزیابی قلب، قبل از عمل استفاده شود و به تصمیم گیری آنها در مورد اینکه آیا بیماران خاصی نیاز به ارزیابی قلبی بیشتری دارند یا خیر، کمک کند. اطلاعات به‌دست‌آمده از ارزیابی POCUS قلبی را می‌توان برای تقویت ابزارهای ارزیابی سنتی و یافته‌های معاینه فیزیکی، برای تصمیم‌گیری دقیق در مورد اینکه آیا بیماران قبل از جراحی نیاز به ارزیابی بیشتر قلبی از متخصص قلب دارند یا خیر، استفاده کرد.

 • عملکرد قلب

POCUS قلبی را می توان برای ارزیابی عملکرد دریچه و تشخیص آسیب دریچه ای از جمله نارسایی، تنگی، پرولاپس و کلسیفیکاسیون استفاده کرد. دریچه میترال و آئورت را می توان با نمای محوری بلند پاراسترنال، ارزیابی کرد. دریچه سه لتی با نمای چهار محفظه (فورچمبر)  ساب کستال تجسم می شود. با سونوگرافی موبایل افیوژن پریکارد را می توان با اطمینان بیشتر، با نمای ساب کستال چهار حفره ای تشخیص داد. این نما برای تشخیص افیوژن پریکارد، ایده آل است زیرا تجسم قابل اعتمادی از پریکارد قدامی، جایی که بیشتر افیوژن های پریکارد در آن رخ می دهد، ارائه خواهد داد.

 • سونوگرافی ریه

POCUS ریوی به طور معمول در مراقبت های ویژه و اورژانس استفاده می شود، اما استفاده از آن بعد از عمل به سرعت در حال رشد است. سونوگرافی موبایل در برخی موارد مانند سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS) برابر یا برتر از رادیوگرافی قفسه سینه یا توموگرافی کامپیوتری قفسه سینه (CT) خواهد بود. کاربردهای آن شامل ارزیابی علل هیپوکسی از طریق پلورال افیوژن، ادم ریوی، پنوموتوراس، آتلکتازی و تهویه دوطرفه است، اما محدود به آن نیست.

 • سونوگرافی معده

سونوگرافی معده توسط متخصصان بیهوشی، راهی سریع و آسان برای تعیین خطر آسپیراسیون بیمار می باشد. با توجه به اینکه آسپیراسیون تا 9 درصد از کل مرگ و میرهای مرتبط با بیهوشی را تشکیل می دهد، مهم است که به بهبود روش های تعیین خطر آسپیراسیون ادامه دهیم و سونوگرافی پرتابل یکی از مطمئن ترین روش های در دسترس می باشد.

 • سونوگرافی عروقی

 

سونوگرافی بیهوشی

دسترسی عروقی، نقش بسیار حیاتی برای یک متخصص بیهوشی خواهد داشت. دسترسی عروقی شامل دسترسی وریدی مرکزی، دسترسی وریدی محیطی و دسترسی شریانی است. به طور متداول، لندمارک ها برای دسترسی به عروق مورد استفاده قرار می‌گرفتند، که گاهی اوقات با توجه به چاقی بدن، شرایط پزشکی مزمن و تغییرات دژنراتیو، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

پیشرفت فناوری اولتراسوند توانسته است به متخصصین بیهوشی در دستیابی به انواع دسترسی عروقی با مشکل و عوارض کمتر کمک کند. دسترسی عروقی با هدایت اولتراسوند، مزایای متعددی از جمله تجسم رگ مورد نظر، کاهش تلاش‌های رگ‌گیری، کاهش خطر دسترسی تصادفی به یک شریان ناخواسته، تجسم تغییرات آناتومیکی و اجتناب از وریدهای ترومبوز شده را فراهم می‌کند. سونوگرافی داپلر رنگی همچنین به عنوان یک ابزار مفید برای استفاده در تمایز بین عروق وریدی و شریانی عمل خواهد کرد.

 • سونوگرافی برای بیهوشی منطقه ای

بیهوشی منطقه ای و تحت هدایت سونوگرافی برای متخصصین بیهوشی، اجتناب ناپذیر است و معمولاً برای کمک به اجرای بلوک های عصبی محیطی حین عمل استفاده می شود.

بهترین دستگاه سونوگرافی هندهلد برای متخصصین بیهوشی

یکی از بهترین دستگاه های سونوگرافی پرتابل که تمامی نیاز شما را در این زمینه مرتفع خواهد کرد، سونوگرافی جیبی مدل C5PL برند سونواستار می باشد. این دستگاه، یک پیشنهاد ایده آل برای شماست، ولی اگر موضوع قیمت برای شما حائز اهمیت می باشد و از آنجایی که کمپانی سونواستار دارای 16 مدل مختلف از دستگاه های سونوگرافی پرتابل می باشد.

پیشنهاد دوم و ارزان تر ما برای شما مدل L4C خواهد بود. تمامی دستگاه های سونوگرافی شرکت ما، بصورت وایرلس، دارای یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکتی می باشند. ضمنا اپلیکیشن دستگاه سونوگرافی ما کاملا رایگان و قابل نصب حتی پیش از خرید پروب می باشد، همین حالا می توانید از اینجا برنامه سونوگرافی را روی گوشی، تبلت و کامپیوترتون نصب کنید و با ستینگ تصویر و محیط برنامه بیشتر آشنا شوید. همچنین برای مشاوره تلفنی می توانید با شماره تلفن 09128908849 و یا شماره 02122779437 در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیازدهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

سونوگرافی هندهلد در پوکوس برای نفرولوژیست ها

سونوگرافی موبایل یک ابزار سریع و قابل اعتماد می باشد که در ارزیابی اطلاعات بالینی ارزشمند است. نقش اولتراسوند در نفرولوژی از ارزیابی ناهنجاری های ساختاری کلیه ها، حالب ه…

سونوگرافی هیپ نوازد برای متخصصین اطفال

اگر متخصص اطفال،دیسپلازی لگن را به موقع تشخیص دهد، نوزاد معمولاً در زمان مناسب به جراح ارتوپد اطفال ارجاع داده می شود. همچنین، پزشک اطفال یا جراح ارتوپد اطفال، سونوگرافی…

ضرورت سونوگرافی برای متخصصین ریه، ICU و جراحی قفسه سینه

بکارگیری سونوگرافی در نقطه مراقبت (POCUS) برای مدیریت بیماران بدحال، به طور فزاینده ای توسط متخصصین یا پزشکان مراقبت های ویژه درحال انجام است. نتایج بررسی‌ها، تاکید بر س…
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید خالی استبازگشت به فروشگاه