ورکشاپ سونوگرافی ریه – رفع اشکال

سونوگرافی با وضوح بالا به عنوان روش تصویربرداری خط اول برای ارزیابی بافت های نرم و سطحی مانند عضلات صورت ترجیح داده می شود. تزریق بوتاکس اخیراً به طور گسترده در عمل های زیبایی صورت استفاده می شود. سونوگرافی به عنوان یک ابزار مفید برای تعیین موضع قبل از عمل تزریق به عضلات هدف شناخته شده است. در این بررسی، ما در مورد سونوآناتومی دقیق عضلات صورت و ارتباط بالینی آنها، به ویژه با توجه به تزریق سم بوتولینوم بحث می کنیم.

تصویربرداری اولتراساند از نظر تئوری محل یابی عضلات هدف را قبل از تزریق تسهیل می کند و از آسیب به ساختارهای عصبی/عروقی حیاتی جلوگیری می کند. استفاده از دستگاه سونوگرافی در هدایت سوزن و تزریق سم بوتولینوم دارای مزایای خاصی می باشد.

مروری بر آناتومی سطحی صورت

بر خلاف سایر قسمت های بدن، لایه های زیر جلدی صورت به خوبی سازماندهی شده به نظر می رسند. سیستم ماهیچه‌ای آپونورتیک سطحیSMAS  به شبکه‌ای فیبری از بافت‌های غیرالاستیک که در اعماق بافت‌های زیر جلدی قرار دارند، اشاره دارد.

SMAS در نواحی پیشانی، گیجگاهی، پاروتید، زیگوماتیک، باکال، فرواوربیتال و منتال مشاهده می شود. عصب صورت ارتباط نزدیکی با SMAS دارد. شاخه های پروگزیمال عصب صورت، عمدتاً شاخه های گیجگاهی، زیگوماتیک و انتهایی فک پایین، تا عمق SMAS حرکت می کنند. در مقابل، شاخه های حسی (چشمی و فک بالا) عصب سه قلو در موقعیت سطحی نسبت به SMAS قرار دارند. یک روش جوانسازی لیفت صورت اساساً شامل سفت کردن SMAS است.

آناتومی صورت

تصویر فوق عضلات صورت را نشان می دهد.

عضلات فوقانی صورت

 • فرونتالیس

آناتومی: عضله فرونتالیس ازgalea aponeurotica  (لایه ای از بافت همبند متراکم که روی جمجمه امتداد دارد) سرچشمه می گیرد و به عضله orbicularis oculi وارد می شود. توسط شاخه تمپورال عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شریان های فوق اوربیتال و فوق تروکلر دریافت می کند. انقباض عضله فرونتالیس، ابروها را بالا می برد و پیشانی را چروک می کند.

تکنیک اسکن: مبدل ابتدا در صفحه افقی در عرض جمجمه تا ابرو قرار می گیرد. عضله فرونتالیس استخوان پیشانی را می پوشاند و در زیر SMAS قابل مشاهده است (شکل A). متعاقباً مبدل در صفحه ساژیتال قرار می گیرد تا عضله فرونتالیس را در محور بلند خود مشاهده کند (شکل B) هنگامی که زیباجو ابروها را بالا می‌برد، عضله در حال سر خوردن روی استخوان پیشانی قابل مشاهده است.

فرونتالیس

در شکل فوق اسکن اولتراسوند و نمایش شماتیک عضله فرونتالیس (سر پیکان سفید و سایه قهوه ای) در محور کوتاه A و بلند  B را مشاهده می کنید.

ارتباط بالینی: افزایش سن با ایجاد چین و چروک روی پیشانی، عمود بر مسیر عضله فرونتالیس همراه است. تزریق سم بوتولینوم عضله فرونتالیس را شل می کند و بنابراین برای به حداقل رساندن چین و چروک مفید است.  برای جلوگیری از فلج ناخواسته بالابر Palpebrae Superioris و متعاقب آن Subsequent Ptosis توصیه می شود که سم بوتولینوم 2 سانتی متری جمجمه به ابرو تزریق شود.

 • تمپورالیس

آناتومی:  عضله گیجگاهی از استخوان جداری جمجمه و سطح تمپورال فوقانی استخوان اسفنوئید سرچشمه می گیرد و بر روی کرونویید فک پایین و حفره رترومولار قرار می گیرد. از بخش قدامی عصب فک پایین عصب دهی می شود و خون خود را از شریان گیجگاهی عمقی دریافت می کند. انقباض عضله گیجگاهی فک پایین را بالا برده و جمع می کند.

تکنیک اسکن: مبدل ابتدا در امتداد قوس زیگوماتیک در صفحه افقی قرار می گیرد و متعاقباً به صورت کرانیال حرکت می کند. عضله تمپورال در حفره گیجگاهی خوابیده است. مبدل دستگاه سونوگرافی همچنین 90 درجه در صفحه چرخانده می شود تا عضله را در محور طولانی خود تجسم کند. قسمت دیستال آن در زیر قوس زیگوماتیک (بخش نامرئی) و عضله ماستر فوقانی (قسمت قابل مشاهده عضله) وجود دارد.

تمپورالیس

اسکن اولتراسوند و نمایش شماتیک عضله تمپورالیس در محور کوتاه A و بلند B. فلش های سفید و سایه خاکستری روشن، فاسیای گیجگاهی؛ فلش های سیاه و سایه خاکستری تیره، فاسیای گیجگاهی عمیق؛ F و سایه زرد، چربی؛ سایه قهوه ای، ماهیچه گیجگاهی.

ارتباط بالینی: نقاط تریگر میوفاسیال در داخل عضله گیجگاهی می تواند منجر به سردرد تنشی شود. تزریق سم بوتولینوم به عضله گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی فکی را تسکین می دهد. آتروفی عضله گیجگاهی ناشی از افزایش سن منجر به توخالی شدن ناحیه تمپورال می شود. فیلرهای اسید هیالورونیک را می توان بین فاسیاSubgaleal  و عضله گیجگاهی برای به دست آوردن ظاهری جوان استفاده کرد.

 • پروسروس

آناتومی: عضله پروسروس از فاسیای قسمت پایینی استخوان بینی منشا می گیرد و در پوستی که روی پیشانی پایینی بین ابروها قرار می گیرد وارد می شود. توسط شاخه تمپورال عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شریان صورت دریافت می کند. انقباض عضله پروسروس انتهای داخلی ابرو را تحت فشار قرار می دهد و پوست گلابلار را چروک می کند.

تکنیک اسکن: مبدل در سطح افقی در قسمت پایینی پیشانی بین ابروها و کمی از جمجمه به سمت بینی (که به آن پل بینی نیز گفته می شود) قرار می گیرد (شکل A). محور کوتاه پروسروس را می توان روی استخوان پیشانی و زیر SMAS مشاهده کرد. چرخاندن مبدل در صفحه ساژیتال تجسم محور طولانی آن را در امتداد استخوان بینی تسهیل می کند (شکل B).

پروسروس

اسکن اولتراسوند و نمایش شماتیک عضله پروسروس (سر پیکان سفید و سایه قهوه ای) در محور کوتاه A و بلند B

ارتباط بالینی: بیماران مبتلا به فلج فوق هسته ای پیشرونده ممکن است دیستونی کانونی عضله پروسروس (که علامت پروسروس نامیده می شود) همراه با کاهش پلک زدن، عقب رفتن پلک و فلج نگاه را نشان دهند. تزریق سم بوتولینوم به عضله پروسروس برای اهداف زیبایی خطوط شیار افقی ناشی از افزایش سن را که در قسمت میانی پیشانی تحتانی مشاهده می شود از بین می برد.

 • کمپرس کننده ابرو (Depressor Supercilii)

آناتومی: عضله depressor supercilii از لبه اوربیت داخلی منشا گرفته و روی دیواره داخلی مدار استخوانی قرار می گیرد. توسط عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شریان فوق تروکلر دریافت می کند. انقباض این عضله منجر به حرکت رو به پایین ابرو می شود.

تکنیک اسکن: مبدل در صفحه افقی در یک سوم میانی ابرو قرار می گیرد. supercilii depressor در سمت عضله procerus و زیر SMAS مشاهده می شود (شکلA). چرخش جزئی مبدل به سمت صفحه مایل ساژیتال، امکان تجسم عضله را در محور طولانی آن فراهم می کند، (شکل B).

کمپرس کننده ابرو (Depressor Supercilii)

اسکن های اولتراسوند و نمایش شماتیک Depressor Supercilii  (سر پیکان های سفید و سایه قهوه ای) در محور کوتاه A و بلند آن B. *، سوراخ فوق اوربیتال. PRO و سایه خاکستری روشن Procerus، سایه قهوه ای روشن Corrugator Supercilii

ارتباط بالینی: Supercilii Depressor به تشکیل خطوط اخم مورب گلابلار کمک می کند و می تواند با تزریق سم بوتولینوم برای اهداف زیبایی غیر فعال شود.

 • فر کننده ابرو (Corrugator Supercilii)

آناتومی: موجدار Corrugator  Superciliiاز برجستگی فوق اوربیتال سرچشمه می گیرد و در پوست روی پیشانی، نزدیک ابرو قرار می گیرد. از عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شریان چشمی دریافت می کند. انقباض، این عضله ابرو را به سمت پایین و وسط می کشد.

تکنیک اسکن: مرکز مبدل دستگاه سونوگرافی در یک سوم میانی ابرو و سطح افقی قرار می گیرد. Corrugator Supercilii  در اعماقDepressor Supercilii  با مرز جانبی آن در زیر Orbicularis Oculi دیده می شود .A سوراخ فوقانی  Supraorbital Foramenبه عنوان نقطه عطفی عمل می کند که بلافاصله در زیر Corrugator Supercilii  قرار دارد. چرخش اندک لبه میانی مبدل به سمت لبه میانی مدار، تجسم این عضله را در محور بلندش تسهیل می‌کند.B

فر کننده ابرو (Corrugator Supercilii)

اسکن های اولتراسوند و نمایش شماتیک از  Corrugator Supercilii(سر پیکان های سفید و سایه قهوه ای روشن) در محور کوتاه  A  و بلندB. *، سوراخ فوق اوربیتال. DES و سایه قهوه ای Depressor Supercilii ، ORC و سایه خاکستری، Orbicularis Oculi

ارتباط بالینی:  Corrugator Superciliiبه عنوان “عضله اخم کننده” شناخته می شود. انقباض آن منجر به ایجاد چین و چروک های عمودی روی پیشانی می شود. تزریق سم بوتولینوم به  Corrugator Superciliiبه طور موثر ناحیه گلابلار را صاف می کند و کانتور ابروی داخلی را در بیماران مبتلا به بیماری های چشمی تیروئید عادی می کند.

 • چشم دایره ای Orbicularis Oculi

آناتومی: عضله  orbicularis oculiاز استخوان پیشانی، رباط کف میانی و استخوان اشکی منشأ می‌گیرد و روی رافه کفی جانبی قرار می‌گیرد. این عصب توسط شاخه های گیجگاهی و زیگوماتیک عصب صورت عصب رسانی می شود و خون خود را از شریان های چشمی، زیگوماتیکو-اوربیتال و زاویه ای دریافت می کند. انقباض این ماهیچه ها باعث بسته شدن پلک می شود.

تکنیک اسکن: مبدل بر روی ابرو در صفحه افقی قرار می گیرد و عضله در جانب corrugator supercilii دیده می شودA . مبدل را می توان به صورت جانبی تر برای مشاهده orbicularis oculi که روی فاسیای گیجگاهی-پاریتال قرار دارند، جابجا کرد.B

چشم دایره ای Orbicularis Oculi

اسکن اولتراسوند و نمایش شماتیک) Orbicularis Oculiسر پیکان های سفید و سایه قهوه ای روشن) در بالای ابرو  A و جانب لبه مداری جانبی) B فلش های سفید و سایه خاکستری روشن(، فاسیای گیجگاهی؛ فلش های سیاه و سایه خاکستری تیره، فاسیای گیجگاهی عمیق؛ COR و سایه خال خالی سفید Corrugator Supercilii ،; F و سایه زرد روشن، چربی؛ سایه قهوه ای، ماهیچه گیجگاهی. 

ارتباط بالینی: Orbicularis Oculi نقش مهمی در رفلکس پلک زدن ایفا می کند که برای ارزیابی یکپارچگی اعصاب سه قلو و صورت استفاده می شود. عضله اغلب به عنوان هدف برای بلفاروپلاستی پلک بالایی عمل می کند که در درمان گودی چشم استفاده می شود.

عضلات میانی صورت

 • ناسالیس

آناتومی: ناسالیس از فک بالا سرچشمه می گیرد و به استخوان بینی وارد می شود. توسط شاخه باکال عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شریان لبی فوقانی دریافت می کند. انقباض عضله منجر به فشرده شدن پل بینی و فرورفتگی نوک بینی می شود.

تکنیک اسکن: مبدل در صفحه کرونر مایل در امتداد غضروف بینی قرار می گیرد. بینی در محور کوتاه خود بالای غضروف دیده می شود. مبدل را می توان به صفحه افقی مورب هدایت کرد تا عضله را در امتداد محور بلند خود مشاهده کند.

ناسالیس

اسکن سونوگرافی و نمایش شماتیک بینی (سر پیکان سفید و سایه قهوه ای) در محور کوتاه (A) و بلند (B) آن. * و سایه خاکستری، غضروف بینی.

ارتباط بالینی: انقباض این عضله باعث بزرگ شدن بینی و کشیده شدن سوراخ بینی می شود. فعال شدن بیش از حد عضله باعث ایجاد خطوط خرگوش می شود (خطوط مورب که از دو طرف بینی به سمت پایین تابش می کنند). تزریق سم بوتولینوم این خطوط را نرم و محو می کند.

 • بالابرنده لب بالایی و بال های بینی (Levator Labii Superioris Alaeque Nasi)

آناتومی: levator labii superioris alaeque nasi از استخوان بینی منشأ می گیرد و به سوراخ بینی و لب بالایی وارد می شود. توسط شاخه باکال عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شاخه زاویه ای شاخه های صورت و فرواوربیتال شریان های ماگزیلاری دریافت می کند. انقباض عضله، لب بالایی را بالا می برد تا دندان های بالایی نمایان شود.

تکنیک اسکن: مبدل در یک صفحه افقی مورب قرار می گیرد که از چین بینی عبور می کند. عضله در طرف بینی و میان Levator Labii Superioris مشاهده می شود (A). مبدل را می توان به سمت صفحه ساژیتال مایل چرخاند تا عضله را در امتداد محور بلند خود مشاهده کند (B). شاخه شریان انگولار صورت به عنوان یک نقطه عطف آناتومیکی مهم عمل می کند.

بالابرنده لب بالایی و بال های بینی (Levator Labii Superioris Alaeque Nasi)

اسکن های اولتراسوند و نمایش شماتیک levator labii superioris alaeque nasi   (سر پیکان های سفید و سایه قهوه ای روشن) در محور کوتاه (A) و بلند (B) آن. *، سوراخ فرواوربیتال؛ LLS و سایه قهوه ای، levator labii superioris

ارتباط بالینی: فعال شدن بیش از حد levator labii superioris alaeque nasi منجر به لبخند لثه ای می شود که با نمایش بیش از حد لثه در لبخند مشخص می شود. تزریق سم بوتولینوم به این عضله می‌تواند لب بالایی را برای افزایش پوشش لثه طولانی‌تر کند و همچنین می‌تواند چین‌های برجسته نازولبیال را نرم و به حداقل برساند.

 • بلند کننده لب بالا (Levator Labii Superioris)

آناتومی: levator labii superioris از ناحیه زیر چشمی داخلی سرچشمه می گیرد و به داخل پوست و ماهیچه روی لب بالایی وارد می شود. توسط شاخه باکال عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شریان صورت دریافت می کند. انقباض این عضله، لب بالایی را بالا می برد.

تکنیک اسکن: مبدل در وسط لبه اوربیتال تحتانی در صفحه افقی قرار می گیرد، که در ابتدا تجسم orbicularis oculi را تسهیل می کند، و به دنبال آن، levator labii superioris را در محور کوتاه آن، که در بالای infraorbital foramen قرار دارد، تجسم می کند (A).

به دنبال حرکت مبدل در جهت پایین‌تر، به نظر می‌رسد که levator labii superioris بیشتر در قسمت داخلی قرار گرفته است (B).

مبدل را می توان 90 درجه چرخاند تا عضله را در محور طولانی خود به تصویر بکشد، زیرا که این عضله روی فک بالا حرکت می کند (C).

بلند کننده لب بالا (Levator Labii Superioris)

اسکن سونوگرافی و نمایش شماتیک levator labii superioris   (سر پیکان سفید و سایه قهوه ای) و levator anguli oris  (سر فلش سیاه و سایه زرد) در محورهای کوتاه (A,B) و بلند (C) آنها. پیکان سفید و سایه صورتی، levator labii superioris alaeque nasi;  orbicularis oculi; (فلش سیاه و سایه سفید)، *، سوراخ فرواوربیتال.

ارتباط بالینی: مشابه levator superioris alaeque nasi، levator bii superioris نیز برای درمان لبخند لثه ای هدف قرار می گیرد.

 • بلند کننده زاویه دهان (Levator Anguli Oris)

آناتومی: بالابر anguli oris از فک بالا سرچشمه می گیرد و به مدیولوس وارد می شود. خون خود را از شریان صورت دریافت می کند و توسط شاخه باکال عصب صورت عصب دهی می شود. انقباض آن زاویه دهان را بالا می برد.

تکنیک اسکن: روش اسکن همان روشی است که برایlevator labii superioris   استفاده می شود که در بالای levator anguli oris قرار دارد (B). مبدل را می توان 90 درجه چرخاند تا عضله را در محور طولانی خود در حالی که در بالای فک بالا حرکت می کند، تجسم کرد (C).

ارتباط بالینی: لواتور آنگولی اوریس Levator Anguli Oris برای بازسازی ضایعات بینی ثانویه پس از جراحی تومورها در این ناحیه استفاده می شود. عضله همچنین می تواند به عنوان هدفی برای تزریق سم بوتولینوم برای اصلاح لبخند لثه ای در نظر گرفته شود.

 • زیگوماتیکوس مینور

آناتومی: زیگوماتیکوس مینور از استخوان زیگوماتیک سرچشمه می گیرد و روی پوست لب بالایی قرار می گیرد. توسط شاخه باکال عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شریان صورت دریافت می کند. انقباض این عضله لب بالایی را بالا می برد.

تکنیک اسکن: مبدل بر روی گوشه تحتانی جانبی لبه مداری در صفحه افقی قرار می گیرد. منشا زیگوماتیکوس مینور را می توان در زیر عضله orbicularis oculi مشاهده کرد (A) انتهای داخلی مبدل را می توان به سمت نیمه جانبی لب بالایی هدایت کرد تا عضله را در امتداد محور طولانی خود تجسم کند (B).

زیگوماتیکوس مینور

اسکن های اولتراسوند و نمایش شماتیک زیگوماتیکوس مینور (سر پیکان های سفید و سایه قهوه ای) در محور کوتاه (A) و بلند (B) آن. ORU و سایه سفید، orbicularis oculi; و ZMA سایه زرد، zygomaticus major.

ارتباط بالینی: levator labii superioris تا حدی توسط levator labii superioris alaeque nasi و zygomaticus minor پوشیده شده است. تزریق سم بوتولینوم به زیگوماتیکوس مینور معمولاً برای درمان لبخند لثه ای یا عدم تقارن صورت در بیماران با جابجایی بیش از حد به سمت بالا و جانبی لب فوقانی در نظر گرفته می شود.

 • زیگوماتیکوس ماژور

آناتومی: زیگوماتیکوس ماژور از قسمت جانبی استخوان زیگوماتیک سرچشمه می گیرد و به مدیولوس (ساختار فیبروماسکولار کوچک) دهان وارد می شود. از شاخه های باکال و زیگوماتیک عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شاخه لبی فوقانی شریان صورت دریافت می کند. این عضله در بالا بردن و انقباض زاویه دهان شرکت می کند.

تکنیک اسکن: مبدل بر روی لبه جانبی تحتانی لبه مداری در صفحه افقی قرار می گیرد. زیگوماتیکوس ماژور معمولاً در کنار زیگوماتیکوس مینور دیده می شود (A). با این حال، الیاف آن ممکن است با zygomaticus مینور ترکیب شود و این دو عضله ممکن است غیرقابل تشخیص باشند. انتهای داخلی مبدل را می توان به سمت زاویه دهان هدایت کرد تا ماهیچه را در محور طولانی خود تجسم کند(B).

زیگوماتیکوس ماژور

اسکن اولتراسوند و نمایش شماتیک zygomaticus major  )سر پیکان سفید و سایه قهوه ای) در محور کوتاه (A) و بلند (B) آن.

ارتباط بالینی: نفوذ سم بوتولینوم به زیگوماتیک ماژور در حین تزریق به عضلات مجاور ممکن است باعث پتوز جزئی لب شود. تزریق سم بوتولینوم به زیگوماتیکوس ماژور می تواند برای اصلاح عدم تقارن صورت در بیمارانی که در آنها هنگام لبخند زدن زاویه دهان بیش از حد به سمت عقب/بالا کشیده می شود در نظر گرفته شود.

 • مستر

آناتومی: عضله ماستر دارای دو سر (سطحی و عمیق) است. سر سطحی از دو سوم قدامی و سر عمیق از یک سوم خلفی قوس زیگوماتیک منشا می گیرد. عضله ماستر در سطح جانبی راموس و زاویه فک پایین وارد می شود. این عصب توسط شاخه ماستریک عصب مندیبل است و خون خود را از شریان ماستریک دریافت می کند. انقباض ماستر باعث بالا آمدن و بیرون زدگی فک پایین می شود.

تکنیک اسکن: مبدل در امتداد قوس زیگوماتیک در صفحه افقی قرار می گیرد و متعاقباً به صورتcaudally  حرکت می کند تا عضله ماستر را در محور کوتاه خود تجسم کند (A) مبدل را می توان 90 درجه تغییر جهت داد تا پل ماستر بین قوس زیگوماتیک و فک پایین را تجسم کند (B).

مستر

اسکن اولتراسوند و نمایش شماتیک ماستر در محور کوتاه (A) و بلند (B) آن. فلش های سفید و سایه خاکستری، سیستم عضلانی آپونورتیک سطحی؛ فلش های سیاه و سایه خاکستری تیره، فاسیای پاروتید-ماستریک؛ F و سایه زرد، چربی؛ سایه قهوه ای، عضله ماستر.

ارتباط بالینی: هیپرتروفی ماستر می تواند به دندان قروچه منجر شود و ممکن است منجر به شکل مربعی (گشاد شدن یک سوم پایینی صورت) شود. تزریق سم بوتولینوم در قسمت فک پایین عضله ماستر برای مدیریت دندان قروچه و کانتور کردن فک مفید است، اگرچه برای جلوگیری از آسیب به غده پاروتید باید احتیاط کرد.

عضلات پایین صورت

 • اوربیکولاریس اوریس (Orbicularis Oris)

آناتومی: اوربیکولاریس اوریس از جنبه داخلی فک بالا و پایین، پوست/عضلات اطراف دهان و همچنین مدیولوس سرچشمه می گیرد و در پوست و مخاط لب قرار می گیرد. توسط شاخه باکال عصب صورت، عصب دهی می شود و خون خود را از شریان های گیجگاهی صورت، ماگزیلاری و سطحی دریافت می کند. انقباض این عضله منجر به فشرده شدن دهان و بیرون زدگی لب می شود.

تکنیک اسکن: مبدل روی فیلتروم پایینی (شیار عمودی بین بینی و لب بالایی) و چین لبی فکی در صفحه افقی قرار می گیرد. orbicularis oris به عنوان یک نوار نازک هیپواکوی بین دو لایه بافت همبند ظاهر می شود (A) عضله را می توان با قرار دادن مبدل در صفحه افقی درست پایین تر از لب پایین مشاهده کرد (B)

  اوربیکولاریس اوریس (Orbicularis Oris)

اسکن های اولتراسوند و نمایش شماتیک orbicularis oris   (سر پیکان های سفید و سایه قهوه ای) در محور طولانی آن بر روی فیلتروم تحتانی (A) و روی چین لبی فکی (B) و * سایه زرد، پوشش داخلی مخاط لب.

ارتباط بالینی: تزریق سم بوتولینوم به اربیکولاریس اوریس را می توان برای کاهش ریتیدهای عمودی اطراف دهان در نظر گرفت. حجم کمی از بوتاکس باید به قسمت سطحی عضله تزریق شود تا از اختلال در عملکرد صداسازی و مکیدن جلوگیری شود.

 • بوکسیناتور

آناتومی: این عضله از الوئولی فک بالا، برجستگی مندیبل بوکسیناتور و ناخنک مندیبولار منشا می گیرد. روی مدیولوس قرار می گیرد و الیاف آن با الیاف اوربیکولاریس اوریس ترکیب می شود. توسط شاخه باکال عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شریان باکال دریافت می کند. انقباض آن، گونه را در برابر دندان های مولر فشرده می کند که سوت زدن را تسهیل می کند.

تکنیک اسکن: مبدل در صفحه افقی بین قوس زیگوماتیک و فک پایین قرار می گیرد تا در ابتدا ماستر را در محور کوتاه خود تجسم کند. متعاقباً مبدل در جهت قدامی تر جابجا می شود و عضله باکسیناتور در محور طولانی خود بین سطح زیرین عضله ماستر و فاسیای باکوفارنکس مشاهده می شود.

بوکسیناتور

اسکن اولتراسوند باسیناتور (سر پیکان سفید و سایه زرد تیره) و ریسوریوس (سر فلش سیاه و سایه قهوه ای) (نمای محور بلند) * و سایه سفید، فاسیای باکوفارنکس. و سایه زرد، چربی؛ سایه قهوه ای خال خال، عضله ماستر F

ارتباط بالینی: سینکینزیس صورت که به عنوان حرکات نامناسب و ناخواسته عضلات صورت در حین برخی حالات ارادی صورت تعریف می شود، یکی از عواقب رایج، فلج عصب صورت است. عضله باسیناتور معمولاً در سینکینز صورت درگیر است که با تزریق سم بوتولینوم قابل درمان است.

 • ریسوریوس

آناتومی: عضله ریسوریوس از فاسیای پاروتید و پوست باکال سرچشمه می گیرد و روی مدیول قرار می گیرد. توسط شاخه باکال عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شاخه لبی فوقانی شریان صورت دریافت می کند. انقباض آن زاویه دهان را به صورت جانبی گسترش می دهد.

تکنیک اسکن: مبدل ابتدا در صفحه افقی قرار می گیرد تا عضله ماستر را در محور کوتاه خود تجسم کند. متعاقباً مبدل در جهت قدامی‌تر جابه‌جا می‌شود تا عضله را همانطور که از فاسیای سطحی و سر سطحی ماستر خارج می‌شود، مشاهده کند.

ارتباط بالینی: نفوذ تصادفی سم بوتولینوم به ریزوریوس ممکن است در حین تزریق به عضله ماستر رخ دهد. برای جلوگیری از عدم تقارن صورت، احتیاط لازم است.

 • منتالیس

آناتومی: عضله منتالیس از فک پایین قدامی منشا گرفته و به چانه وارد می شود. توسط شاخه فک پایین عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شاخه لبی تحتانی شریان صورت و شاخه منتالیس شریان ماگزیلاری دریافت می کند. انقباض منتالیس، چانه را بالا می برد و منجر به بیرون زدگی لب پایین می شود.

تکنیک اسکن: مبدل بر روی خط وسط چانه در صفحه افقی قرار می گیرد. عضله منتالیس در محور کوتاهش بالای فک پایین مشخص می شود A. سپس مبدل را می توان به صفحه ساژیتال هدایت کرد تا عضله را در محور طولانی خود تجسم کند B.

منتالیس

اسکن اولتراسوند منتالیس (سر پیکان سفید و سایه قهوه ای) را در محور کوتاه (A) و بلند (B) خود نشان می دهد.

ارتباط بالینی: ژنیواسپاسم ارثی، یک اختلال حرکتی نادر، که با حرکات غیرارادی اپیزودیک عضله منتالیس مشخص می شود. فعالیت بیش از حد منتالیس ممکن است باعث کند شدن کانتور یا افزایش چین و چروک های افقی روی چانه شود و در چنین مواردی می توان تزریق سم بوتولینوم را در نظر گرفت.

 • کمپرسور لب پایین Depressor Labii Inferioris

آناتومی: depressor labii inferioris از خط مایل فک پایین منشأ می گیرد و در داخل لب پایینی قرار می گیرد. توسط شاخه فک پایین عصب صورت عصب دهی می شود و خون خود را از شاخه لبی تحتانی شریان صورت و شاخه منتالیس شریان ماگزیلاری دریافت می کند. انقباض عضله، لب پایین را به صورت فرو طرفی تحت فشار قرار می دهد.

تکنیک اسکن: مبدل ابتدا بر روی خط وسط چانه قرار می گیرد تا عضله منالیس را تجسم کند و متعاقباً به سمت جانبی تر برای شناسایی depressor labii inferioris در بالای لبه جانبی منتالیس قرار می گیرد (A) مبدل را می توان 90 درجه جهت مشاهده عضله در محور طولانی خود هدایت کرد (B).

کمپرسور لب پایین Depressor Labii Inferioris

اسکن سونوگرافی که عضلات depressor labii inferioris  (سر پیکان سفید و سایه قهوه ای) و depressor anguli oris  (سر پیکان سیاه و سایه زرد) را در محورهای کوتاه (A) و بلند (B) بالای لبه جانبی منتالیس نشان می دهد. *، سوراخ منتالیس; MEN و سایه سفید، mentalis.

ارتباط بالینی: فعال شدن بیش از حد لب تحتانی ممکن است باعث افتادگی صورت در اثر پایین آمدن لب پایین شود. تزریق داخل عضلانی سم بوتولینوم در چنین مواردی مفید است.

 • فشار دهنده گوشه دهان  Depressor Anguli Oris

آناتومی: انگولی اوریس depressor از خط مایل فک پایین منشأ می گیرد و به مدیولس وارد می شود. این عصب توسط شاخه فک پایین عصب صورت، می باشد و خون خود را از شریان صورت دریافت می کند. انقباض عضله منجر به فرو رفتن زاویه دهان می شود.

تکنیک اسکن: مبدل روی خط وسط چانه قرار می گیرد و متعاقباً به سمت جانبی حرکت می کند. عضله منتالیس تجسم می شود و به دنبال آن depressor labii inferioris و depressor anguli oris قرار می گیرند (A). مبدل را می توان برای شناسایی عضله در محور طولانی خود در حالی که روی فک پایین حرکت می کند، هدایت کرد (B).

ارتباط بالینی: فعاليت بيش از حد انگلي اوريس، كميسور دهان را پايين مي آورد كه منجر به بروز غم و اندوه يا نااميدي در چهره مي شود. تزریق سم بوتولینوم زاویه دهان را بالا می برد و لبخند افراد را بهبود می بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیازدهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

سونوگرافی هندهلد در پزشکی ورزشی و طب فیزیکی

سونوگرافی پرتابل به متخصصین پزشکی ورزشی اجازه می‌دهد تا آسیب را در لحظه شناسایی کنند! اولتراسوند یا سونوگرافی در نقطه مراقبت (POCUS) ، یک روش تصویربرداری تثبیت شده اما ا…

سونوگرافی هندهلد در پوکوس برای نفرولوژیست ها

سونوگرافی موبایل یک ابزار سریع و قابل اعتماد می باشد که در ارزیابی اطلاعات بالینی ارزشمند است. نقش اولتراسوند در نفرولوژی از ارزیابی ناهنجاری های ساختاری کلیه ها، حالب ه…

ضرورت استفاده از سونوگرافی هندهلد در بیهوشی

سونوگرافی در نقطه مراقبت یا همان POCUS استفاده از دستگاه سونوگرافی هندهلد یا سونوگرافی پرتابل، در سریعترین زمان برای کمک به تشخیص و درمان بهتر بیماران است. دریافت تصویر …
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید خالی استبازگشت به فروشگاه