ورکشاپ سونوگرافی ریه – رفع اشکال

بکارگیری سونوگرافی در نقطه مراقبت (POCUS) برای مدیریت بیماران بدحال، به طور فزاینده ای توسط متخصصین یا پزشکان مراقبت های ویژه درحال انجام است. نتایج بررسی‌ها، تاکید بر سونوگرافی اولیه قلب، ریه و شکم دارد که رایج‌ترین روش‌های POCUS در بخش مراقبت‌های ویژه هستند.

خطاهای تشخیصی در پزشکی و مراقبت های ویژه شایع است و بررسی بیشتر و کالبد شکافی تشخیص، اشتباه قابل توجهی را نشان می دهد. سونوگرافی در نقطه مراقبت (POCUS) زمینه را برای کاهش عدم قطعیت تشخیصی پر می کند. با این حال، دریافت و تفسیر تصویر باید با مهارت و احتیاط انجام شود تا از تشخیص اشتباه جلوگیری شود. تشخیص اشتباه POCUS به دلیل بی تجربگی امکان دارد منجر به اشتباهاتی در درمان شود که ممکن است نتایج بیماران را بدتر کند یا حتی کشنده باشد.

استفاده از POCUS برای مدیریت بیماران بدحال توسط متخصصین یا پزشکان اورژانس که نه رادیولوژیست و نه سونوگرافیست هستند، انجام می شود. سونوگرافی هندهلد بر بالین بیمار ارزان و غیر تهاجمی است و به راحتی در کنار تخت او در دسترس می باشد. بنابراین، یادگیری سونوگرافی تشخیصی یک مهارت مهم برای هر پزشکی است که از بیماران بدحال مراقبت می کند.

کاربردهای سونوگرافی هندهلد قلب، ریه و شکم در آی سی یو

نتایج بررسی‌ نیازهای متخصصان، تاکید بر سونوگرافی اولیه قلب، ریه و شکم دارد که رایج‌ترین روش‌های POCUS در ICU هستند. اکوکاردیوگرافی اولیه مراقبت های ویژه (CCE) معمولاً شامل گرفتن 4 نمای اکوکاردیوگرافی (محور طولانی پاراسترنال، محور کوتاه پاراسترنال، فورچمبر آپیکال، نماهای زیر دنده ای) برای دریافت اطلاعات فوری از بیمار و در کنار تخت اوست، مواردی که پزشک آی سی یو در پی آن می باشد، شامل موارد زیر است:

 • انقباض میوکارد،
 • پر شدن بطن چپ،
 • اتساع بطن راست، یا
 • وجود سایر ناهنجاری های آشکار (مانند افیوژن پریکارد بزرگ)

انقباض میوکارد معمولاً بر حسب ناهنجاری های حرکتی دیواره منطقه ای مانند هیپوکینزی، دیسکینزی یا آکینزی توصیف می شود. موارد فوق، اغلب برای ارزیابی علل شوک، ایست قلبی یا نارسایی حاد قلبی ریوی استفاده می شود.

سونوگرافی ریه، ICU و جراحی قفسه سینه

ویژگی های کلیدی در اکوکاردیوگرافی اولیه مراقبت های ویژه A: بطن راست دایلیت شده [محور طولانی پاراسترنال]؛ B: بطن راست دایلیت شده (نمای فورچمبر آپیکال). C: تامپوناد پریکارد- افیوژن پریکارد با فروپاشی دیاستولیک بطن راست. D: تامپوناد پریکارد- افیوژن پریکارد همراه با فروپاشی سیستولیک دهلیز راست [نمای محور طولانی زیر دنده ای]. E: اختلال عملکرد بطن چپ- ضخیم شدن و انقباض دیواره قاعده سپتال و اینفرولترال با هیپوکینزی شدید. F: تغییرات ورید IVC تحتانی با تنفس شدید.

  

مزایای سونوگرافی هندهلد در تخصص های ریه، ICU، قلب و جراحی قفسه سینه

سونوگرافی موبایل یا همان سونوگرافی پرتابل در سایز موبایل ریه نیز به دلیل قابلیت حمل آسان آن، محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. مزیت افزوده شده در مقایسه با رادیوگرافی قفسه سینه و تصویربرداری CT این است که در دوره بستری بیمار می توان به راحتی و بدون خطر تشعشع، شرایط بدن او را بصورت دقیق بررسی کرد.

نشان داده شده است که سونوگرافی ریه استفاده از رادیوگرافی قفسه سینه و سی تی اسکن را در بیماران بدحال، به ترتیب 26% و 47% کاهش می دهد. میزان دقت تشخیصی سونوگرافی ریه برای ادم ریوی کاردیوژنیک و برای ذات الریه اگر با CCE همراه شود، نسبت به سونوگرافی ریه به تنهایی دقیق تر است.

سونوگرافی متخصصین ریه، ICU و جراحی قفسه سینه

ویژگی های کلیدی در سونوگرافی پایه از ریه A: سونوگرافی ریه حالت M-خطوط a طبیعی (1) و علامت seashore (2). B: سونوگرافی ریه حالت M-پنوموتوراکس همراه نشان Bar code/stratosphere. C: Consolidation with air bronchograms (ستاره); D: افیوژن پلور (بزرگ). :Eتک خط B عادی. F: خطوط B

محدودیت های سونوگرافی در تخصص های ریه، مراقبت های ویژه جنرال،قلب و جراحی قفسه سینه

محدودیت‌های عمومی سونوگرافی ریه عبارتند از: وجود آمفیزم زیر جلدی و پانسمان‌های قفسه سینه که دستیابی به پنجره های کافی جهت سونوگرافی را محدود می کنند.

ارزیابی متمرکز با سونوگرافی برای تروما (FAST) شامل اسکن شکم، قلب، فضاهای پریکارد و پلور در یک بیمار ترومایی است. این ارزیابی متعاقباً شامل ارزیابی اولیه آسیب قفسه سینه به شکل FAST مفصل و یا (E-FAST) شد. در FAST، سونوگرافی شکم بر تشخیص مایع آزاد در حفره شکمی، تمرکز دارد که نشان دهنده هموپریتونوم همراه با صدمات قابل توجه شکمی است.

4 نماي سونوگرافي در آزمايش FAST عبارتند از ناحيه پريكارد، اطراف كبد، پري اسپلنيك و لگن. محدودیت های FAST این است که در مراحل اولیه پس از آسیب، دقت پایینی دارد و خونریزی retroperitoneal  را به خوبی تشخیص نمی دهد. از دیگر کاربردهای سونوگرافی شکمی برای پزشکان مراقبت های ویژه شامل ارزیابی مثانه (برای تشخیص احتباس ادرار)، کلیه‌ها (برای هیدرونفروز و غیره)، کیسه صفرا (برای کوله سیستیت و غیره)، و آئورت شکمی (برای آنوریسم‌های آئورت شکمی) می باشد.

ضرورت سونوگرافی هندهلد برای متخصصین ریه، ICU و جراحی قفسه سینه

ویژگی های کلیدی در سونوگرافی شکم A: دایلیت  بیش از حد مثانه به دلیل احتباس حاد ادرار (ستاره); B: تخلیه ناقص معده (وجود غذای نیمه هضم شده در معده، ستاره). C: آسیت (ستاره); D: مایع آزاد در کیسه کبدی-کلیوی. در موارد با ترومای شکمی، این نشان دهنده خونریزی داخل صفاقی (ستاره) است.

امروزه یادگیری استفاده از دستگاه سونوگرافی پرتابل (هندهلد) برای تمامی پزشکان محترم منجمله متخصصین ریه، مراقبت های ویژه جنرال و قلب و جراحی قفسه سینه تبدیل به یک امر جدی شده است! همکاران شما در حال ارتقا اطلاعات دیداری خود از بدن بیمارانشان هستند، تا تصمیم بهتر و دقیق تری برای روند درمان آنها بگیرند.

درمان بهتر و مطمئن، نتیجه کار آنهاست و این موضوع از سمت بیمار نیز کاملا ملموس خواهد بود و آنها را به سمت پزشکان مجهزتر سوق می دهد. دیگر وقت آن شده که کار با دستگاه سونوگرافی تشخیصی را فرابگیرید. شما می توانید از طریق شرکت ایده گستر قدرت، آموزش سونوگرافی را به طور کامل و مطابق با تخصص خود ببینید و مشاوره های لازم در خصوص دستگاه سونوگرافی مناسبتان را دریافت کنید.

ضرورت سونوگرافی قلب، ریه و شکم برای پزشکان بخش مراقبت های ویژه

سونوگرافی قلب، ریه و شکم باید بخشی از مهارت پزشکان بخش مراقبت های ویژه باشد. از آنجا که استفاده از دستگاه سونوگرافی پرتابل به مهارت اپراتور وابسته است، دقت POCUS و دستگاه سونوگرافی موبایل در تشخیص یا حذف ناهنجاری ها ممکن است تحت تأثیر تجربه پزشک قرار بگیرد.

تأثیر یافته های POCUS بر درمان نیز به تجربه پزشک بستگی دارد. شواهد روزافزونی وجود دارد که دقت سونوگرافی POCUS را توصیف می‌کند. در آینده بسیار نزدیک و با افزایش تجربه و شایستگی پزشکان در استفاده از دستگاه سونوگرافی موبایل امیدواریم که دقت درمان بیماران بهبود یابد.

POCUS را باید ابزاری برای تأیید تشخیص، به عنوان گسترش معاینه فیزیکی، در نظر گرفت. محبوبیت سونوگرافی ریه در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و به طور معمول توسط سونوگرافی پرتابل و در کنار بالین بیمار انجام می شود، به ویژه در بخش اورژانس و مراقبت های ویژه (ICU). به پیشنهاد مشاورین ما، متخصصین در فیلدهای مذکور به یک دستگاه سونوگرافی مجهز به پروب کانوکس، لینیر و فیز آرای که مدهای تصویر برداری B/ Motion /Color Doppler/ Power Doppler Imaging / Pulsed wave Doppler رو داشته باشد، برای انجام موارد فوق الذکر و همچنین برای این موارد نیاز خواهند داشت:

 • تشخیص دلایل تنگی نفس
 • پنومونی ویا سایر عفونت ها
 • پنوموتراکس و پلورال افیوژن
 • تخلیه افیوژن تحت گاید سونوگرافی
 • ادم ریوی قلبی عروقی
 • سندروم دیسترس تنفسی حاد
 • آسم
 • تروما
 • آمبولی ریه
 • اکسس مطمئن به عروق

سونوگرافی ریه را می توان برای تشخیص زودهنگام و مدیریت عوارض تنفسی تحت تهویه مکانیکی، مانند پنوموتوراکس، پنومونی مرتبط با ونتیلاتور، آتلکتازی و پلورال افیوژن استفاده کرد. همچنین سونوگرافی پرتابل نقش فوق العاده ای در ICU دارد که می تواند برای ارزیابی اولیه تشخیصی یک بیمار ناپایدار همودینامیک و پیگیری بعدی مداخلات درمانی استفاده شود.

بهترین دستگاه برای متخصصین ریه، مراقبت های ویژه جنرال و قلب و جراحی قفسه سینه

سونوگرافی پرتابل به طور گسترده ای توسط متخصصین مراقبتهای ویژه در سراسر جهان استفاده می شود که به موجب آن می توانند به طور دقیق و سریع بسیاری از آسیب ها مانند پنوموتوراکس، ادم ریوی، هیدرونفروز، هموپریتونئوم و ترومبوز ورید عمقی را ارزیابی کنند. یکی از بهترین دستگاه های سونوگرافی پرتابل که تمامی نیاز شما را مرتفع خواهد کرد مدل C5PL برند سونواستار می باشد. اما اگر موضوع قیمت برای شما اهمیت بسیاری دارد؛ از آنجایی که کمپانی سونواستار دارای 16 مدل مختلف از دستگاههای سونوگرافی پرتابل می باشد، پیشنهاد دوم و ارزان تر ما برای شما مدل C4C نیز خواهد بود.

تمامی دستگاه های سونوگرافی شرکت ما بصورت وایرلس و دارای یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکتی می باشند. ضمنا اپلیکیشن دستگاه سونوگرافی ما کاملا رایگان و قابل نصب حتی پیش از خرید پروب می باشد، همین حالا می توانید از اینجا برنامه سونوگرافی را روی گوشی، تبلت و کامپیوترتون نصب کنید و با ستینگ تصویر و محیط برنامه بیشتر آشنا شوید. همچنین برای مشاوره تلفنی می توانید با شماره تلفن 09128908849 و یا شماره 02122779437 در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیازدهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

سونوگرافی هندهلد برای متخصصین زنان، زایمان و مامایی

توسعه سریع فنی و قابل حمل شدن سیستم‌های اولتراسوند در سال‌های اخیر تأثیر عمیقی بر حوزه سونوگرافی در نقطه مراقبت (POCUS)، هم در پزشکی عمومی و هم در مامایی و زنان زایمان د…

سونوگرافی نقطه مراقبت قلب و عروق

اگرچه کاربرد بالینی اولتراسوند در قلب، سابقه ای حدود 80 سال دارد، اما نقطه عطف بزرگ آن، ظهور یک دستگاه تشخیصی سونوگرافی موبایل و قابل حمل در ابعاد یک گوشی همراه و بدون س…

سونوگرافی های هندهلد در اورولوژی

سونوگرافی در نقطه مراقبت (POCUS) ابزاری است که به طور فزاینده مورد استفاده پزشکان در زمینه های مختلف قرار می گیرد. کاربردهای سونوگرافی هندهلد در اورولوژی شامل ارزیابی un…
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید خالی استبازگشت به فروشگاه